Dunkar och fat

På denna sida behandlar vi plastdunkar, foderdunkar, korkar till dunkar, fat och burkar. Dessa produkter kan du lämna till den av Finlands returplast Ab:s terminaler som ligger närmast, men de måste vara rena och torra.

Plastkvaliteter: PE-HD

Så här hanterar du plastavfallet

Rengöring:

  • Följ anvisningarna om innehåll och tömning på dunkarna eller faten.
  • Om det finns kvar farligt ämne i förpackningen, lämna det till en insamlingsplats för farligt avfall i originalförpackningen. Mer information om förpackningar som innehåller växtskyddsmedel (tukes.fi).
  • Om förpackningen är tom, skölj och torka den på gården. Spolvatten från tomma förpackningar som innehållit växtskyddsmedel får inte släppas ut i avloppet eller miljön.
  • Det är bra att skölja förpackningarna tre gånger. Rester som sitter fast i dunken ökar plastens vikt.       

Sortering och lagring:  

  • Sortera produkterna efter plastkvalitet.
  • Lagra produkterna på gården rena, torra och sorterade efter plastkvalitet.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

Du kan lämna använda dunkar, fat, korkar och burkar som sorterats efter plastkvalitet till en av Finlands returplast Ab:s terminaler, där de tas om hand för materialåtervinning. Terminalerna är öppna året runt enligt öppettiderna. Sök närmaste terminal på Finlands returplasts webbplats.

Om du behöver mer information:

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021