Gammal och smutsig plast

Denna sida gäller plast som blivit smutsig under användning och till exempel plast som grävts ner i marken, såsom smutsig balplast och tillhörande nät, snören och siloplast. Dessa plaster som uppkommit i yrkesmässig användning kan inte returneras till insamlingsterminaler.

Plastkvaliteter: PP, PVC, EPS

Obs! PVC-plast får inte lämnas till plastinsamlingen, den är blandavfall. 

Så här hanterar du plastavfallet

Sortering och lagring:

  • Sortera smutsig och gammal plast separat och placera den i en storsäck eller på en egen pall. Smutsig plast kan användas i energiproduktion.
  • Lagra och förvara smutsig plats så torr som möjligt.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

  • Den som förpackat produkten eller den som importerat den förpackade produkten ansvarar inte för återvinningen av smutsiga använda plaster. Du är själv ansvarig för att ordna återvinningen eller någon annan hantering av dem. Kontakta i första hand ett företag som erbjuder avfallshanteringstjänster. Om inget företag erbjuder tjänsten kan du be att kommunens avfallsanläggning tar hand om avfallet.
  • Ta reda på om avfallsmyndigheten eller avfallshanteringsföretagen i ditt område tar emot smutsig plast. Praxis varierar: till exempel Itä-Suomen Murskauskeskus tar/tar inte emot smutsig plast. Lämna alltså själv smutsig balplast och tillhörande nät, snören, siloplast och annan plast till en avfallshanteringsanläggning.
  • När det är frågan om avfall som uppkommit i näringsverksamhet, kontakta ett företag som tillhandahåller avfallshanteringstjänster. Om du inte får service från ett företag, kontakta den kommunala avfallsanläggningen.
Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021