IBC-containrar

På denna sida informerar vi om hur du kan återvinna IBC-containrar. Du kan returnera tomma plastcontainrar till Finlands returplast Ab:s insamlingsterminaler eller till tillverkarnas egna insamlingssystem.

Plastkvaliteter: PE-HD

Så här hanterar du plastavfallet

Rengöring:

  • Töm och spola containern enligt instruktionerna. Instruktionerna finns på en av containerns sidor.

Sortering och lagring:

  • Sortera containern efter plastkvalitet.
  • Lagra den ren, torr och sorterad enligt plastkvalitet.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

  • Tomma och rena plastcontainrar kan du returnera gratis till Finlands returplast Ab:s insamlingsterminaler avsedda för företag. Terminalerna är öppna året runt enligt öppettiderna.
  • För IBC-containrar på 1 000 liter finns ett eget insamlings- och återvinningssystem. För mer detaljerad information se containerns sida eller kontakta förpackningsleverantören.

Om du behöver mer information:

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021