Krukor

På denna sida informerar vi om hur du kan återvinna plastkrukor och andra krukor. Du kan lämna plastkrukor till plastinsamlingen och bio-, torv- och papperskrukor till insamlingen av bioavfall. Instruktionerna är avsedda för yrkesmässig verksamhet, inte för privata växthus och trädgårdar.

Plastkvaliteter och material: PP, PS, bio, torv, papper

Så här hanterar du plastavfallet

Rengöring:

  • Avlägsna orenhet, såsom mull, från plastkrukorna.

Sortering och lagring:

  • Sortera plastkrukorna efter kvalitet. Lagra dem sedan rena och torra och sorterade efter plastkvalitet.
  • Bio-, torv- och papperskrukor kan du kompostera.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

  • Om du köper växter förpackade i plastkrukor som är avsedda endast för försäljning och transport av växter, är den som förpackat eller den som importerat den förpackade produkten ansvarig för återvinningen av krukorna. Dessa krukor kan du returnera gratis till Finlands returplast Ab:s insamlingsterminaler avsedda för företag. Terminalerna är öppna året runt enligt öppettiderna.
  • Bio-, torv- och papperskrukor kan du själv kompostera eller låta avfallshanteringsanläggningen i ditt område ta hand om dem som bioavfall. Då betalar du själv transporten och behandlingen.

Obs! Om du använder plastkrukor för försäljning och transport av egna växter, kontrollera om produktansvarsskyldigheterna gäller dig. Mer information om producentansvaret (rinkiin.fi).

Om du behöver mer information:

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021