Krymphuvar

På denna sida informerar vi om hur du kan återvinna krymphuvar av plast som används till exempel för att skydda pallar.

Plastkvaliteter: PE-LD

Så här hanterar du plastavfallet

Rengöring:

  • Avlägsna smuts från den använda krymphuven genom att skaka den.

Sortering och lagring:  

  • Sortera krymphuvarna efter plastkvalitet.
  • Lagra huvarna så rena och torra som möjligt och sorterade efter plastkvalitet.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

  • Krymphuvar som följt med produkter som du köpt och som du inte längre använder kan du gratis lämna till Finlands returplast Ab:s insamlingsterminaler som är avsedda för företag. Dessa plaster betraktas som förpackningar. Terminalerna är öppna året runt enligt öppettiderna.
  • Om du köpt krymphuvar för eget bruk och de inte varit färdiga skydd på någon produkt, är du själv ansvarig för att ordna återvinningen och avfallshanteringen.

Obs! Om du använder krymphuvar för att förpacka egna produkter som du ska sälja, kontrollera om producentansvarsskyldigheterna gäller dig. Mer information om producentansvaret (rinkiin.fi).

Om du behöver mer information:

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021