Odlingsbrätten, hyllor och lådor

På denna sida informerar vi om hur du kan återvinna odlingsbrätten, hyllor med fack och lådor av plast.

Plastkvaliteter: PP, PS, PE

Så här hanterar du plastavfallet

Rengöring:

  • Plasten ska vara så ren som möjligt. Om den är smutsig och svår att rengöra kan den inte återvinnas.

Sortering och lagring:

  • Lagra produkterna så rena och torra som möjligt och sorterade efter plastkvalitet.
  • Lagra produkter som klassificeras som energiavfall separat.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

  • Om du köpt något som är färdigt förpackat för en hylla eller låda är det den som förpackat produkten eller den som importerat den förpackade produkten som ansvarar för återvinningen. Du kan lämna rena och torra förpackningar till en av Finlands returplast Ab:s terminaler.
  • Om du förpackar produkter för försäljning i till exempel odlingsbrätten, kontrollera om producentansvarsskyldigheterna gäller dig. Mer information om producentansvaret (rinkiin.fi).
  • Om plasten är för smutsig för att återvinnas och därför ska behandlas som energiavfall, måste du betala för transporten och hanteringen av den.

Om du behöver mer information:

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021