Pallhuvar

På denna sida informerar vi om hur du kan återvinna pallhuvar och presenningar av plast som används till exempel för att skydda laster eller staplar.

Plastkvaliteter: PE-LD

Så här hanterar du plastavfallet

Sortering och lagring:  

  • Bunta ihop 3–6 huvar och lagra bunten i en småsäck.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

  • Du ska själv ordna återvinningen av pallhuvar som du använt för eget bruk. Kontakta i första hand ett företag som erbjuder avfallshanteringstjänster. Om inget företag erbjuder tjänsten kan du be att kommunens avfallsanläggning tar hand om avfallet.
  • Om du använder pallhuvar för att förpacka egna produkter som du ska sälja, kontrollera om producentansvarsskyldigheterna gäller dig. Mer information om producentansvaret (rinkiin.fi).
  • Pallhuvar tas emot av 4H:s säckinsamling. 4H sköter också transporterna.
  • Plast som inte är lämplig för insamling måste man bortskaffa själv.

Om du behöver mer information:

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021