Säckar

På denna sida informerar vi om hur du kan återvinna olika plastsäckar, till exempel storsäckar med inner- och ytterplast samt småsäckar. Du kan lämna använda plastsäckar till en av Finlands returplast Ab:s terminaler eller transportera produkterna till 4H:s insamlingsplatser.

Plastkvaliteter: PE-LD, PP, PE-LD, PE+PP

Så här hanterar du plastavfallet

Rengöring:

  • Skaka plastsäckarna för att avlägsna till exempel gödselmedel från dem. Se till att det inte finns något extra material i säcken, såsom stenar eller annan plast.
  • Skär vid behov upp säckens botten.

Sortering och lagring:

  • Förvara använda säckar med inner- och ytterplast så torra och rena som möjligt. Smuts och fukt ökar plastavfallets vikt och därmed kostnaderna för återvinningen.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

  • Säckar som du tömt och skakat rena kan du returnera gratis till en av Finlands returplast Ab:s insamlingsterminaler. Dessa är öppna året runt enligt öppettiderna. Sök närmaste terminal på Finlands returplasts webbplats.
  • Säckar som är lämpliga för 4H:s insamling kan du lämna till dess hämtningsplatser. Dessa säckars inner- och yttersäckar behöver inte separeras från varandra, det vill säga de behöver inte sorteras efter plastkvalitet. Sök närmaste hämtningsplats här (4H.fi).
  • Den som förpackat produkten eller den som importerat den förpackade produkten ansvarar vanligen för återvinningen av inner- och ytterplasterna. Detta gäller inte om plasterna är mycket smutsiga eller svåra att rengöra. Dessa klassificeras som energiavfall.

Om du behöver mer information:

Sidan har senast uppdaterats 11.3.2022