Snören och klämmor för växtstöd

På denna sida informerar vi om hur du kan återvinna till exempel snören, nät och klämmor som du använder för växtstöd i ditt växthus eller din växttunnel samt de uppbindningssnören för växtstöd som du använder vid frilandsodling. Efter användning klassificeras dessa plaster som energiavfall. Instruktionerna är avsedda för yrkesmässig verksamhet, inte för privata växthus.

Plastkvaliteter: PP, bioplast

Så här hanterar du plastavfallet

Sortering och lagring:

  • Lagra produkterna rena, torra och sorterade efter plastkvalitet.

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

  • Den som förpackat produkten eller den som importerat den förpackade produkten ansvarar inte för återvinningen av dessa plaster. Du är själv ansvarig för återvinningen av kasserad plast eller för att ordna hanteringen av den. Kasserad plast klassificeras som energiavfall.
Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021