Täckplast, täckfilm, fiberdukar och fågelnät

På denna sida informerar vi om hur du kan återvinna täckplast, täckfilm och fiberdukar samt fågel-, insekts- och skuggnät. Instruktionerna är avsedda för yrkesmässig verksamhet, inte för privata trädgårdar.

Plastkvaliteter:

Täckplaster: PE-LD, biologiskt nedbrytbara plaster

Så här hanterar du plastavfallet

Rengöring:

  • Skaka plasten för att avlägsna smuts från den. Om täckplasten är så smutsig att det är svårt att få den ren, ska den hanteras som energiavfall.

Sortering och lagring:

  • Sortera produkterna efter plastkvalitet. Lagra produkterna så rena och torra som möjligt och sorterade efter plastkvalitet. 

Så här återvinner eller bortskaffar du plastavfallet

  • Den som förpackat produkten eller den som importerat den förpackade produkten ansvarar inte för återvinningen av dessa plaster. Du är själv ansvarig för återvinningen av kasserad täckplast eller för att ordna hanteringen av detta avfall.
  • Itä-Suomen Murskauskeskus Oy erbjuder medlemmarna i MTK:s föreningar en hämtningstjänst för kasserade täckplaster. Tjänsten tillhandahålls även för jordbrukare som inte hör till någon av MTK:s föreningar, men för dessa finns en annan prislista.

Om du behöver mer information:

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021