Versionshistoria

PubliceringsdatumNimi
24. mars 2022Ansökningsguide för jordbrukarstöd 2022
24. mars 20221. Minnelistor för stödsökande
24. mars 20222. Förutsättningarna för att ansöka och stödsökandens rättigheter
24. mars 20223. Ansökan om stöd 2022
24. mars 20224. Övervakning 2022
24. mars 20225. Betalning av stöd 2022
24. mars 20226. Råd2020 rådgivning 2022
24. mars 20227. Att ingripa i missbruk 2022
24. mars 20228. Överföring av besittningen av en hel gård, generationsväxling på gården eller nedläggning av jordbruksverksamheten 2022
24. mars 20221. Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften
24. mars 20222. Ersättningsberättingande basskifte
24. mars 20223. Åtgärder som ska vidtas på jordbruksmark 2022
24. mars 20224. Anmälan om växter 2022
24. mars 20221. Grundstöd 2022
24. mars 20222. Förgröningstöd 2022
24. mars 20223. Stöd till unga jordsbrukare (EU) 2022
24. mars 20224. Miljöersättning: miljöförbindelse 2022
24. mars 20225. Miljöersättning: miljöavtal 2022
24. mars 20226. Ersättning om icke-produktiva investeringar 2022
24. mars 20227. Kompensationsersättning 2022
24. mars 20228. Ersättning för ekologisk produktion 2022
24. mars 20229. Bidrag för jordbruksgrödor 2022
24. mars 202210. Nationella åkerbaserade stöd 2022
24. mars 2022Bilaga C: Ansökningsförfaranden och ansökningstider för jordbrukarstöd 2022
24. februari 2022Vipuanvisning: Ansökan av nationella husdjursstödet 2022
23. februari 2022Krav på journalföring av jordbruksproduktion Guide 2022
23. februari 2022Guide om tvärvillkor 2022
12. februari 2022Nordligt husdjursstöd - Guide 2021
12. februari 2022Från produktionen frikopplat stöd svin- och fjäderfähushållning - Guide 2022
7. februari 2022Vipuanvisning: Transportstöd för sockerbeta 2021
1. februari 2022Vipuanvisning: Stöd för växthusproduktion 2022
28. april 2021Förbindelsevillkor för ersättning för ekologisk produktion 2021
CAP27 Ansökningsguide 2022