Vipuanvisning: Ansökan av nationella husdjursstödet 2022

Publiceringsdatum: 14. februari 2022

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

Nordligt husdjursstöd: Djurenhets- och slaktstöd för nötdjur och djurenhetsstöd för tackor samt getter. Förskott sök för dessa stöd senast 10.3.2022 kl. 23:59. Det slutliga stödet söks för dessa stöd  genom att returnera anmälan om deltagande antingen i samband med ansökningen eller senast i samband med huvudstödsansökan.

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning: Stöd som grundar sig på referenskvatiteten. Ansökan om förskott och slutligt stöd senast 10.3.2022 klo 23:59.

För nötdjuren, fåren och getternas ansökan om förskott för nordliga husdjurstödet förutsätts att en gällande anmälan om deltagande finns. Om anmälan om deltagande för husdjurstöden är i kraft kan kontrolleras i Viputjänsten under punkten Förbindelser och avtal eller från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Välj från övre balken  Elektroniska tjänster och välj sedan från elektroniska tjänstens tidtabellsskärm  Ansökan om  nationella husdjurstöd.

Skärmdump från Viputjänsten, Sök/anmälBild 1. Elektronsika tjänstens framsida. Välj Ansökan om nationella husdjursstöd

Efter valet öppnas ett fönster med tre mellanblad: Sökandens uppgifter, Ansökningsuppgifter samt Sammandrag och skickande.

Uppgifter om stödsökanden

På Uppgifter om stödsökande mellanbladet väljs från rullgardinsmenyn den rätta stödsökanden. Alternativen är beroende på gårdens delaktiga (enskild person, sammanslutning, aktiebolag).

Om stödsökanden är en  enskild person, väljs från rullgardinsmenyn endast den rätta personen och går sedan till Ansökan -mellanbladet.

Ifall stödsökande är en sammanslutning eller aktiebolag, väljs om ålderskravet gäller  eller om det i sammanslutningen finns minst en delaktig som är över 18 år som själv idkar jordbruks-och/eller trädgårdsodling, samt från rullgardinsmenyn väljs personens namn.

Från vyns vänstra hörn finner du även ifyllningsanvisningarna för stödansökan.

Särmdump från Viputjänsten, val av stödsökandeBild 2. Val av stödsökande.

Ansökningsuppgifter

Ansökan om stöden och djuruppgifter meddelas på mellanbladet Ansökan.

Frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Om du ansöker om frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, välj antingen

  • Jag ansöker om frikopplat stöd från produktionen för svin- och fjäderfähushållningen förskott och slutliga stödet eller
  • Jag ansöker endast om frikopplat stöd från produktionen för svin- och fjäderfähushållningen slutliga stödet.

Välj också till Åkerinnehav - punkten antingen:

  • Jag anmäler uppgifter om minst 5 hektar åkerareal senast 15.6.2022 eller
  • Jag använder 5 hektar som kalkylerad åkerareal, eftersom en delaktig i sammanslutningen har haft i sin besittning minst 3 hektar åker som lämpar sig för odling och som anmälts i stödansökan för 2007 eller jag har år 2007 beviljats undantag från kravet på åkerareal.
  • Ifall stödsökanden är en sammanslutning kan sammanslutningen använda åkerareal av den delaktiga med bestämmanderätt. Kryssa för alternativet: En delaktig med bestämmanderätt i sammanslutningen som ansöker om stöd har minst 5 hektar åker i sin besittning. Dessutom meddelas ifrågavarande delaktiges namn och lägenhetssignum via rullgardinsmenyn.

Då du fyllt i alla val aktiveras Spara-knappen. Spara.

Skärmdump från Viputjänsten, Ansökningsuppgifter 2022Bild 3. Ansökan om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Förskott av nationella husdjursstödet

Om du ansöker om förskott för nötkreatur,  getter och/eller tackor och stödsökanden är en enskild person, kryssas i som ansökan följande: jag ansöker om nationella husdjurstödets förskott för nötkreaturen och anmäler uppgifter om minst 5 hektar åker senast 15.6.2022.

Ifall stödsökanden är en sammanslutningen eller aktiebolag, kryssas ansökan i skilt enligt djurslag och -grupp enligt följande; jag ansöker om nationella husdjurstödet för nötkreaturen och/eller tackor/getter, kryssas i en av de två alternativen för innehav av åker : Jag anmäler uppgifter om minst 5 hektar åkerarel senast 15.6.2022 eller en delaktig som utövar bestämmande inflytande i den sammanslutning som ansöker om stöd har minst 5 hektar åker i sin besittning.  Dessutom meddelas från rullgarnsmenyn den ifrågavarande delaktiges namn och lägenhetssignum.

Välj som följande djurgrupp (t.ex dikokvigor  8-24 mån eller getter över  12 mån) för vilka du söker om stöd, välj som grund för betalning antingen föregående års djurmängd eller ändrad djurmängd ( produktionen har inletts, minskar eller expanderar).  Obs! ansökan on stödet sparas först efter att du valt djurgruppen. Om djurmängden har ändrats, välj från rullgarnsmenyn den rätta orsaken för de ändrade djurmängden, samt anmäl uppskattade antal djur.

Obs! Om produktionen har påbörjats eller utvidgats anmärkningsvärt, skall en förklaring om detta inlämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Förklaringen kan inte inlämnas elektroniskt.

Skärmdump från Viputjänsten, val av nötkreatur 2022Bild 4. Ansökan om nordligt husdjursstöd för nötkreatur (stödregion C)

Skärmdump från Viputjänsten. Val av hongetter och tackor 2022Bild 5. Ansökan om nordligt husdjursstöd för hongetter och tackor (stödregion C)

Sammandrag och skickande av uppgifter

Före inskickande ge e-postadressen i rätt format till vilken du vill få bekräftelsemeddelande över din inskickade ansökan. Skicka till handläggning - knappen aktiveras efter att du skrivit in e-postadressen. I fältet Tilläggsuppgifter kan du vid behov ge tilläggsuppgifter.

Skärmdump från Viputjänsten, sammandrag och skickandeBild 6. Mellanbladet Sammandrag och skickande

På  mellanbladet Sammandrag och skickande kan du kontrollera alla dina sparade uppgifter och skriva ut ansökningsuppgifterna genom att klicka på Skriv ut sammandrag.  Vid behov kan du också skriva ut ansökningsuppgifterna från förhandsgranskningsfönstret före inskickande. Texten "Förhandsversion" visar att ansökan ännu inte skickats till  handläggning.

Skärmdump från Viputjänsten, skriv ut sammandragBild 7.  Skriv ut sammandrag

Skärmdump från Viputjänsten, förhandsversion av utskriftBild 8. Förhandsversion av sammandrag över anmälda uppgifter

När ansökningsuppgifterna har kontrollerats, skicka ansökan med knappen Skicka till handläggning.

Skärmdump från Viputjänsten, Skicka till handläggningBild 9. Skicka ansökan till handläggning

En ansökan som skickats kan återtas på mellanbladet Sammandrag och skickande av uppgifter under ansökningstiden. Kom ihåg att skicka in ansökan igen efter återtagandet!

Skärmdump från Viputjänsten, återtagning av ansökanBild 10. Återta ansökan

Efter att du skickat in ansökan, kan du skriva ut sammandrag med hjälp av länken Skriv ut sammandraget. Där öppnas en PDF-utskrift över ansökan, där det i högra övre kanten dessutom finns synligt tidpunkten över den lyckade returneringen. Denna utskrift fungerar som kvitto över den returnerade ansökan och den kan sparas på din egna dator eller skriva ut på papper.

Skärmdump från Viputjänsten, utskrift av sammandrag        Bild 11. Utskrift av sammandrag över anmälda uppgifter

Efter att ansökan skickats kan du stänga sidan vid punkten Stäng tjänsten (i övrebalken till höger). Skärmen återgår till Vipuns framsida, där du under Ansökningar och anmälningar kan kontrollera, att din ansökan om nationella husdjurstödets förskott är i skickad läge samt datum då du skickat in ansökan. Efter att du skickat in ansökan får du också på e-posten en bekräftelse över ansökans inskickande.

Skärmdump från Viputjänsten, Ansökningar och anmärkningar -delen.Bild 12. På Viputjänstens framsida under Ansökningar och anmälningar finns uppgifter om gårdens inlämnade ansökningar och anmälningar