Vipuanvisning: Anmälan om deltagande i djurstöd

Publiceringsdatum: 1. januari 2021

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

Anmälan om deltagande

Elektroniska anmälan om deltagande för nötdjurens, fårens och getternas EU:s nötdjursbidrag och nationella husdjurstöden avslutas 15.6.2021 kl. 23:59. 

Om du har gjort anmälan om deltagande redan på 2015-2020, är anmälan om deltagande i kraft tillsvidare och du behöver inte anmäla om deltagande varje år.  Du kan kontrollera att din anmälan om deltagande är i kraft i Gård - menyn på punkten Husdjursproduktion och mjölk.

På framsidans övre balk Elektroniska tjänster knappen öppnar sig Elektroniska tjänsters tidtabell. Välj Anmälningar om deltagande.

Skärmdump av Viputjänsten sidan Elektroniska tjänsterBild 1. Val av Anmälan om deltagande i elektroniska tjänster

Anmälarens uppgifter

Först öppnas för dig mellanbladet för anmälarens uppgifter delen.  Välj från rullgarnsmenys lista anmälaren, på listan finns gårdens alla delaktiga.  Gå därefter till följande del för att göra anmälan om deltagande.

Skärmdump av Viputjänsten mellanbladet Anmälarens uppgifterBild 2. Val av vem som gör anmälan

Anmälningar om deltagande

Välj de EU djurbidrag och nordliga husdjurstöd, till vilka du vill anmäla om deltagande genom att anteckna ett kryss i vänstra kanten för stödet och bidraget.

Skärmdump av Viputjänsten mellanbladet anmälningar om deltagandeBild 3. Under mellanbladet Anmälningar om deltagande väljer du de EU-bidrag och nationella stöd som du deltar i.

Ifall du vill återta tidigare gjord anmälan om deltagande, kan detta göras genom att klicka på Återta anmälan.

Sammandrag och skickande

Skriv in e-postadressen i rätt form, till vilken elektroniska anmälans bekräftelsemeddelande om inskickande skickas. Skicka till handläggning - knappen aktiveras efter detta. Kontrollera dina sparade uppgifter till anmälan och skicka anmälan till handläggning.

Skärmdump av Viputjänsten mellanbladet Sammandrag och skickandeBild 4. På mellanbladet Sammandrag och skickande fyller du i e-post adressen till vilken du vill ha ett bekräftelsemeddelande över anmälan.

Kontrollera efter inskickande din e-post, att du har fått en kvittering över inskickande av anmälan.

Skärmdump av Viputjänsten bekräftelsemeddelandeBild 5. Då du skickat anmälan till handläggning syns ett bekräftelsemeddelande även på mellanbladet Sammandrag och skickande.

Nu kan du gå tillbaka till Elektroniska tjänstens framsida eller stäng Elektroniska tjänsten.

Anmälan om deltagande ikraftvarande syns i Vipu

Du ser de anmälningar om deltagande som är i kraft under Gård-menyns Husdjursproduktion och mjölk -punkten.

Här kan du också se när du har förbundit dig och hur länge anmälan om deltagandet är i kraft.

Skärmdump av husdjurstödet och mjölk -sida i VipuBild 6. Husdjursproduktion och mjölk -delen i Vipu

Återtagande om anmälan om deltagande eller radering av återtagande görs i Vipu - Elektroniska tjänster - Anmälan om deltagande i djurstöd - på Anmälan om deltagande - mellanbladet. När du har återtagit anmälan, gå till Sammandrag och skickande -fliken.

kärmdump av Viputjänsten mellanbladet Anmälningar om deltagandeBild 7. Mellanbladet anmälningar om deltagande i Vipu