Öppna och skriv ut blankett 103A från Vipu

Hur kan jag skriva ut blanketten 103A från menyn Gård

Om du har  valt den normala vyn för ärendehantering i Viputjänsten, kan du öppna och skriva ut blanketten 103A via menyn Gård. Välj sedan Ansökningar och anmälningar.

Ansökningar och anmälningar i menyn Gård.Bild 1. Ansökningar och anmälningar i menyn Gård.

Från rullgardinsmenyn väljer du  stödrättighetsblankett 103A. Efter detta kan du öppna blanketten via länken.

Välj blankett 103ABild 2. Här kan du välja blankett 103A

ansökningar och anmälningarBild 3. Öppna blankett 103A.

Skriv ut blanketten 103A om din gård inte har E-tjänsträtt för Vipu (markägare)

Du kan skriva ut jordägarens 103A blankett när du har loggat in till tjänsten. Det är möjligt att skriva ut blanketten, om personen som har loggat in, är ägare av stödrattigheterna. Till exempel om ägaren av stödrättigheterna är ett dödsbo, är det inte möjligt att skriva ut blanketten via Vipu. I så fall kan du be att få blanketten av landsbygsnäringsmyndigheten i din kommun.

Öppna där delen Egna uppgifter. Välj sedan länken Förhandsfyllda störättighetsblanketter.

egna uppgifterBild 4. Egna uppgifter-delen

förhandsifyllda uppgifterBild 5. Förhandsifyllda stödrättighetsblanketter