Vipuanvisning: Bilaga 103A

Bilaga 103A (Stödrättighetsblankett) är en gårdsspecifik utskrift och därför finns den inte att få på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Jordbrukarna och markägare som äger stödrättigheter kan skriva ut bilagan från Viputjänsten.

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

Jordbrukare, så här skriver du ut bilaga 103A från menyn Gård

Du kan öppna och skriva ut bilaga 103A via menyn Gård. Där väljer du Ansökningar och anmälningar.

Ansökningar och anmälningar i menyn Gård.Bild 1. Logga in i Viputjänsten och välj Ansökningar och anmälningar i menyn Gård.

Från menyn i följande vy väljer du Stödrättighetsblankett 103A. Efter det kan du öppna bilagan via länken bredvid menyn.

Välj blankett 103ABild 2. Skriv ut bilaga 103A

Markägare, så här öppnar du bilaga 103A i Viputjänsten

Du får markägarens bilaga 103A när du har loggat in i Vipu. Det är möjligt att skriva ut bilaga 103A, om personen som har loggat in i Vipu själv äger stödrättigheterna. Om till exempel ett dödsbo äger stödrättigheterna går det inte att skriva ut bilaga 103A. I så fall ska du be att få bilagan av landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

Öppna delen Egna uppgifter i Viputjänsten. Välj sedan länken Förhandsfyllda stödrättighetsblanketter.

egna uppgifterBild 3. Egna uppgifter -delen

förhandsifyllda uppgifterBild 4. Förhandsifyllda stödrättighetsblanketter

Hur ser blanketten ut?

bilaga 103a exempelBild 5: Exempel på bilaga 103A