Basskiftens digiteringsfel och korrigering av dem

Denna vår har det framkommit vissa fall där gränsen för ett basskifte, som hämtats från basskiftesregistret, är felaktig på det viset att det inte släpps igenom Vipu-kartans validitetsregler. I dessa fall klarar inte Vipu av att skapa rätt slags jordbruksskiftesgränser och användaren får ofta ett felmeddelande.

Anmärkning i tillämpningen

eller

Anmärkning i tillämpningen

Oftast har dessa fel samband med holmar som finns på basskiftet och dessa fall bryter med någon av följande regler:

  • En holme på basskiftet får inte beröra basskiftets yttre gräns  (via en punkt)
  • Holmar som finns inne på basskiftet får inte beröra varandra.

Dessa situationer går oftast att korrigera av användaren med vissa passande åtgärder för situationen.

Holmen berör basskiftets yttre gräns

Utgångsläge: Holmens gräns berör basskiftets yttre gräns

Holmen är fäst i basskiftets gräns via en punkt. Gränslinjen gör i princip en ögla.

Korrigering:

Gå till basskiftesändringar och gör för ifrågavarande basskifte en en delning så att delningslinjen sträcker sig från holmens gräns till basskiftets yttre gräns. Efter detta går det större basskiftets gräns runt den tidigare holmen och därtill bildas ett litet skifte som är format som en triangel. Detta lilla skifte kan man sedan efter godkännande av delningen tar ur bruk från jordbruksanvändning.  I kommunen skapar man för detta ur jordbruksanvändning tagna skifte en historieanknytning till huvudskiftet som skapades till följd av delningen och därmed försvinner skiftet som är överlopps helt från basskiftesregistret. Efter delningen ser slutsituationen för holmen ut så här: Korrigeringsskiftet efter delningen

Holmar som finns inom basskiftet berör varandra

Utgångsläge: Holmarna som finns inuti basskiftet är fast i varandra

Holmarna som finns inuti basskiftet berör varanda och den gemensamma geometrin skapar på detta vis en ögla.

Korrigering:

Denna korrigering utförs med hjälp av funktionen Lägg till holme som finns under Basskiftesverktygen. Det är ingen skilland om korrigeringen gör under basskiftesändringar eller under huvudstödsansökan. Rita in en ny holme där holmarna är fast i varandra. Börja att rita holmen från området som hör till basskiftet och inte från området som hör till holmen. Börja att rita holmen från området som hör till basskiftet

Åtgärden förenar holmarna till ett gemensamt område (orangefärgade gränsen). Många gånger finns det ännu skilt inom dessa holmar som är inuti basskiftet basskiften liksom i detta fall och dessa gränser syns som blåa. Dessa gränser för basskiftesholmar förblir oförändrade och som egna basskiften.

Åtgärden förenar holmarna till ett sammanhängande område (orangefärgad gräns).