Ersättning för rovdjurskador, Vipuanvändarens anvisning