Vipuanvisning: Hantering av avrinningsvatten

Publiceringsdatum: 3. maj 2021

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

Bearbetning av skiften i åtgärden för  hantering av avrinningsvatten  kan göras i Vipuns huvudstödsansökan, i Ansök om stöd - delen. Välj från stödlistan miljöersättningen, så listas dina åtgärder i miljöförbindelsen till sidans nedredel. Ifall du har valt i miljöförbindelsen som åtgärd hantering av avrinngsvatten, syns det på samma sätt i listan som dina andra valda åtgärder.

I samband med valet av miljöersättningen sker avrinngsvattens förhandsifyllning för år 2021, varvid till avrinningsvatten panelen skapas åtgärdsskiftens uppgifter på basen av föregående års uppgifter. Om möjligt, gör ändringar till basskiften (delning, sammanslagning, gränskorrigering) innan kryssning av miljöersättning. Om du gör ändringar efter, du kan göra om förhandsifyllning genom att  ta bort och lägga till igen kryssen för miljöersättning.

Bild 1.

Till åtgärden på år 2021 kan inte mera läggas till skiften och den tidigare anmälda metoden får inte bytas. Om besittningen av skiftet byts kan åtgärden fortsätta på skiftet eller man kan avstå från åtgärden. Arealen på skiften får inte ändras endast på basen av en noggrannare digitering (om systemet hela tiden har omfattat också den del som lagts till). Förverkligande av metoden kan avstås från helt eller delvis, men ersättning som utbetalats för den areal som tas bort skall återbetalas. Om avstående från åtgärden skall anmälas skriftligen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Vid förhandsifyllandet beaktas de ändringar som gäller skiften för år 2021. Efter förhandsifyllningen kan du granska och vid behov ändra uppgifterna bl.a. på följande sätt:

  • Till åtgärden kan läggas ett basskifte som gården har fått i sin besittning.  Tillägget förutsätter att basskiftet har varit i åtgärden för hantering av avrinningsvatten  även på den tidigare gården.  När du lägger till åtgärden ett basskiftet som kommit som nytt i din besittning, anteckna i tilläggsuppgiften  också gården /odlaren, av vem  skiftet kommer ifrån.   Det är inte nödvändigt att lämna in bilagorna på nytt.
  • Till åtgärden kan läggas till åtgärden ett tidigare anmält basskifte som gården har sammanslagit eller delat (visas med grå text).
  • Du kan själv ta bort från åtgärden ett skifte som du själv lagt till, men inga andra skiften.
  • Du kan också ändra behandlingsmetodens areal (vid behov t.ex när basskiftets digiteringsfel har korrigerats).

Om din förbindelse inte har hantering av avrinningsvatten - åtgärden, men du har fått i din besittning skiften som tidigare hört till åtgärden, kan du lägga till åtgärden i förbindelsen med blankett 479. När kommunen har behandlat tillägget, öppnas panelen och du kan lägga till skiften till åtgärden.

Genom att klicka på pilen som finns framför behandlingsmetoden, öppnas behandlingsmetodens noggrannare uppgifter, eller behandlingsmetodens basskiften samt basskiftens areal och behandlingsmetodens areal under åren 2020 och 2021. I slutet av raden visas Läs , ifall arealen för åtgärden har ändrats i förhandsifyllningen.

I bilden har nedan syns överstruket det skiftet som tagits bort ur besittningen. Sammanslagna/delade skiften syns som gråa. Med bearbeta - knappen nedanför till vänster öppnas bearbetningsskärmen.

Bild 2.

Bearbetning av behandlingsmetoden för basskiftens arealer öppnas med basskiftesradens Bearbeta - bild längst till höger.

Bild 3. Lägg till behandlingsmetod för basskiftet

Tillägg av ett nytt skiftet till åtgärden sker med Lägg till behandlingsmetoden till basskifte - knappen. I det fönster som öppnas väljs från rullgarnsmenyn basskiftet, som du vill lägga till åtgärden. Endast de skiften kan väljas, som har anslutits till din ansökan eller som är delade eller sammanslagna på detta år.

Välj samma behandlingsmetod som skiftet hade på föregående år och mata in behandlingsmetodens areaal. Lägg ännu till ansökningsgrundens nummer. Förklaring för numren hittar du från info-bollen.  Meddela vid behov i tilläggsuppgifter också gården/odlaren,  från vem skiftet har kommit. Klicka till slut på Godkänn -knappen.  Det basskifte som du själv lagt till kan du också ta bort från åtgärden.

Pop upp fönstret då lägger till behandlingsmetod för basskiftetBild 4. Fyll i uppgifterna då du lägger till behandlingsmetod för basskiftet