Problem med att skriva ut stödsammandrag? Följ dessa instruktioner

Med vissa webbläsare kan det uppstå problem att skriva ut stödsammandraget (skriv ut betalningshändelsens uppgifter).

Din webbläsare kan ha en spärr på för popupfönster eller uBlock Origin-programmet som förhindrar öppnandet av utskriften för stödsammandraget.

Vipu - Skriv ut betalningshändelsens uppgifter

Ta popupfönstrets spärr ur bruk

Då du exempelvis använder webbläsaren Mozilla Firefox så kontrollera inställningarna för popupfönstret genom att från webbläsaren i högra hörnets överkant välja  menyn Inställningar med tre streck. Se bilden här nedan (på finska).

Gå till webbläsarens inställningar

Välj i inställningarna datasekretess och säkerhet och därifrån punkten Rättigheter. Ta bort 'kruxet' från punkten  Blockera popupfönster varefter det är möjligt att få upp utskriften. Se bilden här nedan (på finska).

Ta ur bruk spärren för popupfönstret

Ta ur bruk uBlock Origin -programmet

Då du exempelvis använder webbläsaren Google Chrome kan inställningen för uBlock Origin vara aktiv, vilket förhindrar att öppna utskriften för betalningshändelser. Denna inställning kan du inaktivera genom att välja den röda UO-ikonen i högra hörnets överkant.

uBlock Origin aktiverad

Tryck på bilden som liknar en strömknapp varefter uBlock Origin inte mera är i bruk på webbsidan. Efter det här går det att skriva uta Betalningshändelserna.

uBlock Origin inaktiverad