Aktiv jordbrukare

Den så kallade förbudslistan som hörde samman med begreppet aktiv jordbrukare tillämpas inte längre från och med 2019. I och med detta kontrolleras det inte längre om en jordbrukare som ansöker om EU:s direktstöd eller programbaserade jordbrukarersättningar driver verksamheter som finns med på förbudslistan.

Från och med 2019 uppfyller du kravet på aktiv jordbrukare när du ansöker om EU:s direktstöd eller programbaserade jordbrukarersättningar.

När det gäller överföringar av stödrättigheter måste den som tar emot stödrättigheterna vara aktiv jordbrukare. För att uppfylla definitionen av aktiv jordbrukare måste den som tar emot överföringar av stödrättigheter ansöka om grundstöd det år överföringen tas emot.

I ansökningsguiden för jordbrukarstöd 2018 kan du läsa om det krav på aktiv jordbrukare som var i kraft åren 2015­–2018.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018