Aktiv jordbrukare

Du måste uppfylla villkoren för aktiv jordbrukare, om du ansöker om EU:s direkta stöd och programbaseradejordbrukarersättningar. EU:s direkta stöd är grund- och förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor och EU-djurbidrag. Programbaserade jordbrukarersättningar är kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande och miljöersättning samt ersättning för icke-produktiva investeringar. Miljöersättning, ersättning för miljöavtal och för icke-produktiva investeringar kan också beviljas vissa andra grupper (läs mer i kapitel Miljöavtal).

Granskningen av om du är aktiv jordbrukare utförs varje år i samband med stödansökan. Om du har en förbindelse om miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande eller ersättning för ekologisk produktion måste villkoret för aktiv jordbrukare uppfyllas under hela förbindelseperioden. Om du är en jordbrukare som etablerar jordbruksverksamhet ska du uppfylla villkoret för aktiv jordbrukare från den tidpunkt då du inledde jordbruksverksamheten.  Meddela kommunen om ändringar som skett under året.

I samband med ansökan om jordbrukarstöd betraktas du som aktiv jordbrukare om du bedriver jordbruksverksamhet under stödåret.

Sidan har senast uppdaterats 29.3.2021