Anmälda grödor vid den samlade stödansökan 2022 och 2021

I tabellen visas information om de grödor som sammanlagt har anmälts för mer än 10 000 hektar.

Grödans namn

2021

2022

Differens

Differens i %

Fleråriga hö-, ensilage- och färskfodervallar

720 438

711 396

-9 042

-1 %

Foderkorn

376 858

357 975

-18 882

-5 %

Havre

331 677

331 507

-170

0 %

Vårvete

162 178

191 671

29 493

18 %

Maltkorn

69 837

65 366

-4 471

-6 %

Naturvårdsåker (vallväxter, minst 2 år i rad)

59 967

57 964

-2 003

-3 %

Fleråriga betesvallar

50 078

48 878

-1 200

-2 %

Grönträda (vall och äng)

48 742

47 453

-1 289

-3 %

Skyddszon (förbindelsen börjat 2015)

43 871

41 385

-2 486

-6 %

Höstvete

54 107

35 124

-18 983

-35 %

Vårrybs

27 652

31 311

3 659

13 %

Foderärt

18 285

28 473

10 188

56 %

Blandade grödor (spannmål)

23 401

24 061

660

3 %

Höstråg

17 965

19 439

1 475

8 %

Mångfaldsåker, vilt

21 440

19 216

-2 224

-10 %

Kummin

18 448

16 499

-1 949

-11 %

Svartträda

19 752

14 223

-5 529

-28 %

Miljöavtalsareal, övrig areal

14 435

14 171

-264

-2 %

Miljöavtalsareal, skogsmark

13 238

12 832

-406

-3 %

Gröngödslingsvall

11 083

12 532

1 449

13 %

Sidan har senast uppdaterats 17.6.2022