Karta över stöd- och styrningsområden (Suomi.fi)

På kartan kan du se

  • Stödområdena år 2015 (grundstöd) (AB = södra Finland, C = norra Finland)
  • Styrningsområdet för växttäcke vintertid (miljöersättning)
  • Styrningsområdet för skyddszoner och naturvårdsåker med vall (miljöersättning)
  • Det område som omfattas av kravet på areal med ekologiskt fokus (förgröningsstöd) 

Anvisning: Kartnivåerna blir synliga när du klickar på ikonen mitt upptill på kartan. Bocka i rutan framför den kartnivå som du vill se. Du kan förstora och förminska kartan med hjälp av zoom-verktyget (+/-) i högra kanten. Uppe till vänster finns ett sökfält där du kan skriva in t.ex. en viss adress som du vill söka på kartan.
Vill du panorera kartan? Placera muspekaren på valt ställe på kartan, klicka och håll ner vänster musknapp. Dra muspekaren i önskad riktning. Släpp till sist musknappen.