Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd

Utbildningar

Utbildningen i ansökan om jordbrukarstöd tar upp frågor som är aktuella i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan våren 2022. I evenemanget ingår inslag från såväl Livsmedelsverket som jord- och skogsbruksministeriet.

Representanter för följande organisationer kan delta i den utbildning i ansökan om jordbrukarstöd som ordnas våren 2022:

  • Kommunernas samarbetsområden
  • Anställda vid NTM-centralerna som deltar i beviljandet eller övervakningen av jordbrukarstöd
  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto och dess medlemsförbund
  • Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och dess medlemsförbund
  • ProAgria Landsbygdscentralerna/ allmänna rådgivare
  • Sådana anställda inom Leadergrupper som handlägger axel 2-stöd
  • Privata rådgivare som under våren fyller i ansökningar som ingår i den samlade stödansökan
  • Tavastehus förvaltningsdomstol
  • Programvaruföretag

Utbildning om stödansökan, onsdag 16.3.2022 (Teams) 

Utbildningen hålls på finska men simultantolkas till svenska i realtid

Program

9:00 Tekniska anvisningar och tolkningsplattform
9:20 Tillfället öppnas, Jukka Pekonniemi
9:30

Stödtidtabellen och aktuellt om stödvillkoren

10:20

Aktuellt om Viputjänsten

11:05

Vipu i mobilen

11:20 Lunchpaus
12:00

CAP27 (JSM)

14:00 Tillfället avslutas                

Videoinspelningen

Svenska inspelningen kommer senare. (1.4. vi har problem med audio)

En videoinspelning av evenemanget kan ses på vår webbplats i två veckor efter att den publicerats. Du kan också beställa inspelningen till din e-post genom att skicka e-post till adressen ilmoittautumiset@ruokavirasto.fi.

Frågor och svar

Utbildning om stödansökan 16.3.2022 Frågor och svar (pdf=

Mer information ilmoittautumiset@ruokavirasto.fi 

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2022