Välj rätt typ av blandade grödor när du fyller i uppgifter om jordbruksskiftena i stödansökan

Vid den samlade stödansökan för 2019 ska du ange de blandade grödorna utgående från den blandning som sås på skiftet. Stödberättigandet för blandade grödor av olika slag kan du kontrollera i bilaga B till ansökningsguiden. I tabellen här nedan ser du mer detaljerad information om de blandade grödorna.

Växtkod

Växter som ingår i blandningen

Blandade grödor (spannmål)

Blandningen innehåller enbart spannmål. 

Blandade grödor (spannmål+oljeväxter)

Blandningen innehåller spannmål och oljeväxter. Oljeväxter är oljedådra (camelina), rybs, raps, solros, oljehampa och oljelin.

Grönfodersäd (spannmålsblandning)

Blandningen innehåller enbart spannmål och bärgas innan kärnskörden mognat.

Blandade grödor (proteinväxter+oljeväxter)

Blandningen innehåller proteingrödor och oljeväxter. Proteingrödor är ärt, bondböna, sojaböna, buskböna, vicker, sötväppling, lusern, klöver, lupin (med undantag för alaskalupin och blomsterlupin), getärt och lins.

Blandning (ärt/bondböna/sötlupin/oljeväxter) Blandningen innehåller minst två av de växter som nämns här.
Blandning (ärt/bondböna/sötlupin över 50 %+spannmål)

Blandning där över 50 % av utsädets vikt består av en eller flera av de proteingrödor som nämns här och resten är spannmål. Du kan anmäla växtbeståndet som ekologisk fokusareal.

Blandade grödor (proteingrödor+spannmål)

Du kan ange en blandning av proteingrödor och spannmål under den här växtkoden när

  • proteingrödan är någon annan än ärt, bondböna eller sötlupin eller
  • proteingrödans andel av utsädesblandningens vikt är mindre än 50 %.
Blandade grödor (kvävefixerande växter över 50 %)

Blandning där över 50 % av utsädets vikt består av en kvävefixerande växt och resten är någon annan växt. Kvävefixerande växter är matärt, foderärt, bondböna, sojaböna, vicker, sötväppling, lusern, klöver, sötlupin (med undantag för alaskalupin och blomsterlupin), trädgårdsärt och buskböna. Du kan anmäla växtbeståndet som ekologisk fokusareal.

Blandade grödor (klöver över 50 %+vallgräs)

Blandning där över 50 % av utsädets vikt består av klöverfrö och resten är vallgräs. Du kan anmäla växtbeståndet som ekologisk fokusareal.

Blandade grödor (proteingrödor)

Växtbeståndet innehåller enbart proteingrödor. Du kan anmäla växtbeståndet som ekologisk fokusareal.

Blandade grödor (oljeväxter)

Växtbeståndet innehåller enbart oljeväxter.

Saneringsgröda (blandning)

Blandningen innehåller vitsenap/oljerättika/tagetes.

Växter för honungsproduktion

Andra växtbestånd för honungsproduktion än rena bestånd av honungsfacelia.

Om blandningen innehåller lupin, uppge då lupinsorten som tilläggsuppgift för jordbruksskiftet. Om blandningen däremot innehåller hampa, läs de närmare villkoren för hampa i kapitel Anmälan om växter till Ansökningsguiden för jordbrukarstöd.

Sidan har senast uppdaterats 26.3.2021