Årsklocka för odlarstöd

Infografiken: Årsklocka för odlarstödStödansökan i Viputjänsten

 • Lagrinstöd för trädgårdsprodukter, december anmälan om lagerkvantiteter: Anmälningstiden går ut 27.1.
 • Ersättning för djurens välbefinnande: Ansökningstiden går ut 2.2.
 • Anmälningar om antal djur: Anmälningstiden går ut 2.2.
 • EU:s djurbidrag: Ansökningstiden går ut 3.3.
 • Stöd för växthusproduktion: Ansökningstiden går ut 10.3.
 • Nationella husdjursstöd: Ansökningstiden går ut 10.3.
 • Transportstöd för sockerbeta: Ansökningstiden går ut 10.3.
 • Ändring i basskiften: Gör basskiftesädringarna senast i mitten av maj.
 • Anmälan av uppgifter om jordbruksskiften: Anmäl uppgifterna om jordbruksskiften senast 15.6.
 • Samlad stödansökan: Ansökningstiden går ut 15.6.
 • Stöd för biodling: Ansökningstiden går ut 15.6.
 • Höstanmälningar för miljöersättning: Anmälningstiden går ut 27.10.
 • Lagrinstöd för trädgårdsprodukter, oktober anmälan om lagerkvantiteter: Anmälningstiden går ut 16.11.

I Viputjänsten kan du året runt

 • bläddra i betalningstransaktioner och skriva ut betalningsanmälningar
 • bläddra i din gårds förbindelseuppgifter
 • se på uppgifter om basskiften och jordbruksskiften
 • göra ändringar i din gårds anvädarrättigheter
 • gör ändringar i uppgifterna om delaktiga, exempelvis e-postadresser och telefonnummer.

Övervakning av stöd

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 5 procent av gårdarna.

Syffet med övervakningen är att säkerställa att stödvillkoren följs och även att garantera jordbrukarnas rättsskydd och rättvisa behandling inom förvaltningen.

 •  Januari
  • Gårdskontrollerna av djurstöden inleds
 • Februari
  • Övervakningen av tvärvillkor inleds
 • Mars
  • Kontroller av djurregisteruppgifterna med tanke på stöden för året innans
  • Resultatet av övervakningen av tvärvillkor året innan färdigställs
 • April
  • Kontroller av registeruppgifterna med arealstöden för året innan
 • Maj
  • Resultatet av dokumentkontrollen och övervakningen av växttäcket året innan färdigställs
 • Juni
  • Åkerövervakningen inleds
 • Augusti – september
  • Kontroller av djurregistren med tanke på stöden för ansökingsåret
 • September
  • Kontroller av registeruppgifterna med tanke på arealstöden
 • November
  • Årets sista kontroller av registeruppgifterna för djur
 • December
  • Resultatet av gårdskontrollerna av djurstöden färdigställs

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller NTM-centralen fattar stödbeslutet. Livsmedelsverket betalar ut stöden till odlarna i de flesta fall i en eller två delar.

Sidan har senast uppdaterats 11.2.2022