Bidrag för mjölkkor

Stödsystemet för EU:s djurbidrag ändras år 2022. Läs mer om ändringarna.

Bidrag för mjölkkor betalas i AB-regionen. Bidraget beviljas på basis av de stödberättigande dagar som mjölkkon har samlat. Fullt bidrag betalas för ett djur som i ett helt kalenderår har funnits på gården och berättigat till bidrag.

Gör registeranmälningarna om djuren till djurregistren i tid.

Ansökan

Alla anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löpte ut i slutet av 2021. I Viputjänsten kan du kontrollera dina anmälningar om deltagande som löper ut. Uppgifterna ser du i menyn Gård under Husdjursproduktion och mjölk | Anmälningar om deltagande i djurstöd.

Du kan ansöka om bidrag för mjölkkor årligen i Viputjänsten.Tiden för ansökan om EU:s djurbidrag börjar 10.2 och slutar 3.3.2022. Vi kommer att publicera bidragsvillkoren innan ansökan öppnas.

Teckning av en dator och texter: Hur ändras stödsystemet föd EU:s djurbidrag? 2021: I kraft tills vidare, Ansökan är öppen året om. 2022: Ansök om stöd årligen, ansökningstid i januari, 17 åtgärder.

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2022