Bidrag för mjölkkor

Stödsystemet för EU:s djurbidrag ändras år 2022. Läs mer om ändringarna.

Bidrag för mjölkkor betalas i AB-regionen. Bidraget beviljas på basis av de stödberättigande dagar som mjölkkon har samlat. Fullt bidrag betalas för ett djur som i ett helt kalenderår har funnits på gården och berättigat till bidrag.

Gör registeranmälningarna om djuren till djurregistren i tid.

Ansökan

Alla nuvarande anmälningar om deltagande i bidragen för mjölkkor avslutas vid utgången av 2021. I Viputjänsten kan du kontrollera dina anmälningar om deltagande som löper ut. Du ser uppgifterna i menyn Gård under punkten Husdjursproduktion och mjölk | Anmälningar om deltagande i djurstöd.

Du kan ansöka om bidrag för mjölkkor årligen i Viputjänsten. Ansökan för 2022 är öppen i januari 2022. Vi informerar närmare om ansökan under slutet av året.

Närmare information om ansökan om bidrag för mjölkkor, bidragsvillkoren och bidragsnivåerna ges i anvisningen om ansökan om EU:s djurbidrag som publiceras i december 2021.

Teckning av en dator och texter: Hur ändras stödsystemet föd EU:s djurbidrag? 2021: I kraft tills vidare, Ansökan är öppen året om. 2022: Ansök om stöd årligen, ansökningstid i januari, 17 åtgärder.

Sidan har senast uppdaterats 25.10.2021