Vipurådgivaren kontrollerar kravet på avsalugrödor

I VIpurådgivaren finns en inbyggd kontroll för kravet på avsalugrödor. Kontrollen gäller de gårdar som har använt merparten av skörden som foder till sina egna konventionella djur.

Kontrollen syns i Vipurådgivaren om

  • din gård har haft en förbindelse om ekologisk produktion 2017, även om förbindelsen skulle ha ersatts med en ny förbindelse åren 2018–2021.
  • din gård inte har en gällande förbindelse om ekologisk husdjursproduktion
  • du i din ansökan om förbindelse har uppgett att du inte följer kravet på avsalugrödor, eftersom merparten av skörden används som foder till dina egna konventionella djur

Kontrollen visar den mängd avsalugrödor som du anmälde till din förbindelse 2022, samt den mängd avsalugrödor som krävs och som är 30 % av förbindelsearealen vid ansökningstillfället. Kontrollen beaktar ändå inte sådana tilläggsarealer som inte fanns med i en ekoförbindelse i fjol, byten av ersättningsberättigande eller andra skiftesändringar som ännu inte har uppdaterats i uppgifterna om din förbindelse. NTM-centralens handläggare kan lägga till dina ansökta tilläggsarealer i din förbindelse först när huvudstödansökan är inlämnad.

Kontrollen syns för din gård också fastän du redan har anmält husdjuren till ekokontrollen, men uppgifterna om din förbindelse ännu inte är uppdaterade. Kravet på avsalugrödor kontrolleras slutligt hösten 2022, och då beaktas också tilläggsarealerna och andra ändringar i uppgifterna.

Du kan kontrollera vilken mängd avsalugrödor som krävs genom att multiplicera din slutliga förbindelseareal med 0,3. 

Exempel

Din förbindelseareal i fjol var 50 ha. Av dina arrendeskiften utgick 5 ha ur din besittning men du har ansökt om att till din förbindelse foga 10 hektar skiften som inte fanns med på någons ekoförbindelse i fjol. Vid huvudstödansökan syns tilläggsarealerna inte som förbindelseskiften, och därför syns 45 hektar som förbindelseareal.

Den mängd avsalugrödor som krävs är då (45 ha + 10 ha) x 0,3 = 16,5 ha.

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2022