Får- och getbidrag

Stödsystemet för EU:s djurbidrag ändras år 2022. Läs mer om ändringarna.

Får- och getbidragen utgörs av bidrag för tackor och bidrag för hongetter som betalas i AB-regionen samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar som betalas i hela landet.

Får- och getbidrag beviljas för tackor och hongetter på basis av antalet stödberättigande dagar som djuren samlat. Fullt bidrag betalas för en tacka eller en honget som i ett helt kalenderår har funnits på gården och berättigat till bidrag. Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar betalas i sin helhet för lamm och killingar som har slaktats under stödåret.

Gör registeranmälningarna om djuren till djurregistren i tid. 

​Slakteri

EU-finansierade slaktbidrag kan betalas bara för djur som har slaktats i en anläggning som har anmält sig till Livsmedelsverket. Kontrollera att det slakteri du anlitar är med på listan.

Lista över slakterier som har anmält sig till bidragssystemet

Ansökan

Alla anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löpte ut i slutet av 2021. I Viputjänsten kan du kontrollera dina anmälningar om deltagande som löper ut. Uppgifterna ser du i menyn Gård under Husdjursproduktion och mjölk | Anmälningar om deltagande i djurstöd.

Du kan ansöka om får- och getbidrag årligen i Viputjänsten.Tiden för ansökan om EU:s djurbidrag börjar 10.2 och slutar 3.3.2022. Vi kommer att publicera bidragsvillkoren innan ansökan öppnas.

Teckning av en dator och texter: Hur ändras stödsystemet föd EU:s djurbidrag? 2021: I kraft tills vidare, Ansökan är öppen året om. 2022: Ansök om stöd årligen, ansökningstid i januari, 17 åtgärder.

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2022