Förgröningsstöd

Förgröningsstödets mål är fler jordbruksmetoder som är gynnsamma för miljön. Stödet är förknippat med tre krav:

Förgröningskraven gäller all åkerareal på gården. Om du har en ekologisk gård kan du befrias från förgröningskraven på de jordbruksskiften som odlas ekologiskt.

Stödbeloppet och ansökan om stöd

I förgröningsstöd betalas i AB-regionen cirka 75 €/ha och i C-regionen cirka 65 €/ha. Du kan få stöd högst för en areal som motsvarar stödrättigheterna.

Förgröningsstöd söks tillsammans med grundstöd. Du kan ansöka om grund- och förgröningsstöd i jordbrukarnas samlade stödansökan. 

Sidan har senast uppdaterats 29.3.2022