Guider för jordbruksnaturens mångfald

Bekanta dig med det omfattande informationspaketet om jordbruksnaturens mångfald!

Är du intresserad av att främja den biologiska mångfalden? Skulle du vilja lära dig om praktiska åtgärder som stöder mångfalden på gården?

Informationspaketet innehåller praktisk information om nyttan och identifieringen av den biologiska mångfalden på gården, ger hjälp vid praktiska situationer och tipsar om finansieringsmöjligheter.

Läs informationspaketet Biologisk mångfald på gården

Skriv ut informationspaketet på Livsmedelsverkets webbplats

Är du intresserad av vårdbiotoper?

Vårdbiotoper är de mest hotade naturtyperna i Finland, och en betydande del av de hotade växt- och insektarterna i Finland lever på vårdbiotoper. Genom att vårda vårdbiotoper tryggar du bevarandet av den hotade naturen.

Om du behöver hjälp med att identifiera vårdbiotopens naturtyp på din gård eller hjälp med att sköta vårdbiotopen, bekanta dig med materialet om vårdbiotoper.

Läs guiden Lär känna vårdbiotoperna

Skriv ut guiden på Livsmedelsverkets webbplats

Studerar du inom jordbruksbranschen?

Du kan få studiepoäng för att studera Naturens mångfald på gården -informationspaketet.

Läs mer om kursen Naturens mångfald på gården (på finska) (2 studiepoäng) i det öppna studieutbudet så kan du tillämpa det du lärt dig!

Sidan har senast uppdaterats 14.9.2022