Affärsplan

En affärsplan ska bifogas ansökan när du ansöker om startstöd till unga jordbrukare eller investeringsstöd för jordbruket. Gör upp affärsplanen på blankett 3430. Anvisningar om uppgörandet av affärsplan.

En affärsplan behöver ändå inte uppvisas när det är frågan om:

  • täckdikning
  • investeringar i biodling
  • anskaffning av skördemaskiner för gemensam användning
  • investeringar som förbättrar arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd.

Affärsplanen är en plan för utveckling av gårdsbruksenheten som innehåller:

  • uppgifter om stödsökanden och besittningen av gårdsbruksenheten
  • en granskning av gårdsbruksenhetens nuläge
  • målen för att utveckla verksamheten och åtgärderna för att dessa mål ska uppnås
  • ekonomiska kalkyler som gäller utvecklandet, inklusive motiveringar. 
Sidan har senast uppdaterats 21.1.2020