Miljöavtal

Du kan ansöka om miljöavtal om du är aktiv jordbrukare. Du behöver inte ingå förbindelse om miljöersättning för att kunna ansöka om miljöavtal.

Registrerade föreningar kan ansöka om avtal om skötsel av våtmarker eller avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet. Vattenrättsliga sammanslutningar som avses i vattenlagen kan ansöka om avtal om skötsel av våtmarker.

Foga en skötselplan till ansökan om miljöavtal (gäller inte avtal om uppfödning av lantraser).

Miljöavtalet 2022

Miljöavtalen som ingåtts år 2015, 2016 och/eller 2017 löper ut i april 2022. I samband med vårens samlade stödansökan kan du ansöka om att din förbindelse förlängs med ett år.

Mer infomation Miljöförbindelse, miljöavtal och ekoförbindelse år 2022.

Miljöavtal som gäller programperioden 2014–2020

Du kan ansöka om miljöavtal i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan. 

Ersättningsbelopp

 • Avtal om skötsel av våtmark: 450 €/ha/år.
 • Avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet: 450 €/ha/år. För objekt som utgör nationellt eller regionalt värdefulla vårdbiotoper betalas förhöjd ersättning som utgör 600 €/ha/år.
 • Avtal om åkrar för tranor, gäss och svanar: 600 €/ha/år.
 • Avtal om uppfödning av lantraser: Ingen separat utbetalningsansökan som gäller ersättningen  (anmälan till NTM-centralen) behöver längre ges in, till skillnad från den föregående perioden. 
  • Nötkreatursraser: öst-, nord- och västfinsk boskap 530 €/de/år
  • Finska hästar 300 €/de/år
  • Får 300 €/de/år
  • Finska lantrasgetter 300 €/de/år
  • Hönor och tuppar av lantras 300 €/gård/år
 • När det gäller avtal om odling av ursprungsväxter betalas årligen 400 €/växtsort i ersättning för upprätthållande.
Sidan har senast uppdaterats 10.2.2022