Femårig växtföljdsplan

Villkoret som gäller kravet för femårig växtföljdsplan för miljöförbindelse var i kraft fram till 30.4.2020 och har således slutat gälla från och med 1.5.2020.

Det görs inga avdrag från betalningarna för miljöförbindelse, fastän femårig växtföljdsplan har inte lämnats in.

De gårdar som ingick förbindelse om miljöersättning 2015 skulle göra upp en femårig växtföljdsplan under det första förbindelseåret.

Den femåriga växtföljdsplanen börjar växtperioden 2015 och slutar växtperioden 2019. I planen skulle jordbrukaren uppge de växtarter som han eller hon har för avsikt att odla på vart och ett av basskiftenas jordbruksskiften under den tid miljöförbindelsen är i kraft. Växtföljdsplanen är inte bindande utan riktgivande.

Avsikten med växtföljden är att sköta om markens bördighet och minska verkningarna av sjukdomar och skadedjur som är till skada för odlingsväxterna. Växtföljdsplanen är avsedd som hjälpmedel för att planera växtföljden för de kommande åren.

Sidan har senast uppdaterats 27.4.2021