Godtagbara stallgödsel- och gödselmedelsslag

Godtagbara material i samband med åtgärden Placering av flytgödsel i åker är flytgödsel,
urin, vätskefraktion som separerats från flytgödsel eller flytande organiska
gödselfabrikat enligt lagen om gödselfabrikat (539/2006):

 • 1B1 8 Organisk gödselmedelslösning av animaliskt ursprung
 • 1B2 4 Organisk gödselmedelslösning
 • 1B3 2 Tångextrakt
 • 1B3 4 Humuspreparat eller humusextrakt
 • 1B3 5 Vattenlösning eller oljeemulsion med alkohol
 • 1B3 6 Växtextrakt
 • 1B3 7 Aminosyrapreparat
 • 1B4 1 Melassextrakt
 • 1B4 2 Vinass och vinassextrakt
 • 1B4 3 Cellsaft från potatis
 • 1B4 4 Rejektvatten
 • 3A2 6 Syrebehandlat och stabiliserat reningsverksslam
 • 3A2 7 Förmultningsrest till jordförbättring
 • 3A5 1 Kalkstabiliserat reningsverksslam
 • 3A2 2 Förmultningsrest till jordförbättring
 • 3A5 3 Förmultnat reningsverksslam
 • 3A5 7 Kemiskt oxiderat reningsverksslam

Godtagbara material inom åtgärden Återanvändning av näringsämnen och organiskt material
är fast gödsel som skaffats från en annan gårdsbruksenhet för nyttobruk eller torr fraktion
som separerats från stallgödsel. Därtill godkänns följande organiska gödselmedel,
jordförbättringsmedel eller växtunderlag enligt lagen om gödselfabrikat (529/2006):

 • 1B1 Organiska gödselmedel av animaliskt ursprung
 • 1B2 Organiska gödselmedel av icke animaliskt ursprung
 • 1C1 5 Kött- och benmjöl eller bearbetat animaliskt protein med kaliumsulfattillägg
 • 3A1 Jordförbättringstorv
 • 3A2 Organiska jordförbättringsmedel
 • 3A5 Biprodukter som används som sådana som jordförbättringsmedel
 • 5A1 Torv
 • 5A2 1 Gödslad och/eller kalkad lösjord
 • 5A2 2 Kompostjord
 • 5A2 3 Jord från rotfrukter
 • 5A2 7 Tekniskt bearbetad lösjord
Sidan har senast uppdaterats 8.4.2022