Nättentamen

Miljöförbindelsens utbildningskrav är inte längre giltigt.

Miljöförbindelsens utbildningskrav från och med 1.5.2020

Villkoret som gäller utbildningskrav för miljöförbindelse var i kraft fram till 30.4.2020 och har således slutat gälla från och med 1.5.2020. Länken till nättentamen har tagits bort från Viputjänsten, eftersom kravet inte längre gäller under förbindelsens fortsättningsår. Från och med 1.5.2020 har miljöförbindelsens fortsättningsår trätt i kraft och då behöver ingen längre avlägga utbildningen.  

Det görs inga avdrag från betalningarna för miljöförbindelse 2020, fastän utbildningskravet inte är uppfyllt.

Miljöförbindelsens utbildningskrav fram till 30.4.2020

Utbildningskrav är ett villkor för miljöersättningsåtgärden balanserad användning av näringsämnen. Du kan fullgöra kravet antingen med en nättentamen eller med en dagslång kurs som ordnas som ett samarbete mellan de lokala landsbygdsnäringsmyndigheterna, NTM-centralerna och intressegrupperna.    

Vid de senaste årens övervakningar har det observerats en mängd försummelser av miljöstödets förbindelsevillkor. Av den orsaken kräver kommissionen att de jordbrukare som ingått förbindelse om miljöersättning utbildar sig.  

Nättentamen i Viputjänsten   

I Viputjänsten kan du nu avlägga nättentamen för att uppfylla miljöförbindelsens utbildningskrav. Du loggar in till nättentamen från Viputjänstens ingångssida i punkten Aktuella ärenden. Tentamen får avläggas av den jordbrukare som ingått förbindelsen om miljöersättning eller den person som ansvarar för gårdens skötsel.   

Använd den nyaste versionen av webbläsaren så säkerställer du att tentamen fungerar klanderfritt. Undvik att stänga ner webbläsaren innan du har slutfört tentamen. Om du stänger webbläsaren innan tentamen är slutförd avbryts tentamen och du måste börja om från början.   

Det finns ingen övre gräns för hur många gånger du får försöka avlägga tentamen. För godkänd tentamen krävs att du har besvarat 15 frågor korrekt. Ditt poängantal framgår av sammandragssidan i slutet av tentamen. Spara eller skriv ut sammandragssidan åt dig själv och förvara den bland de andra miljöersättningshandlingarna. Om det uppstår problem kan du ta kontakt via e-postadressen ymparistokorvaustentti(at)ruokavirasto.fi.  

Vanliga frågor  

Måste jag spara det sammandrag som kommer efter tentamen?

Om du vill kan du skriva ut eller spara sammandraget, men det är inget krav. Förvaltningen får automatiskt information om ett godkänt tentamensresultat.  

Får jag bekräftelse till min e-postadress om att jag avlagt tentamen?

Genast när du gjort tentamen får du veta om resultatet är godkänt eller underkänt. Någon bekräftelse om avlagd tentamen skickas inte med e-post.

En uppgift om utbildning ser du i Viputjänsten i punkten Gård -> Förbindelser och avtal.  

Det förekom tekniska problem i samband med tentamen. Hur går jag till väga?

Tentamen fungerar bäst med de nyaste versionerna av webbläsarna. Uppdatera din webbläsare (t.ex. Mozilla Firefox eller Internet Explorer) till den nyaste versionen.   

Jag är ansvarig för gårdens skötsel, men är inte gårdens primära odlare. Kan jag avlägga tentamen?

Ja, det kan du. Det måste inte vara den primära odlaren som avlägger tentamen.  

I Viputjänsten finns fortfarande ett meddelande som säger att tentamen om miljöersättning är öppen. Jag har redan blivit godkänd i tentamen. Vad ska jag göra?
Meddelandet om tentamen syns till alla som använder Viputjänsten. Om du blev godkänd i tentamen är saken i ordning. 

Jag klarade inte tentamen. Vad ska jag göra? 

Du kan försöka avlägga tentamen på nytt. Det finns ingen övre gräns för hur många gånger du får försöka.  

Jag vill inte avlägga tentamen på dator. Kan jag avlägga utbildningen på något annat sätt?  

Du kan uppfylla utbildningskravet genom att delta i en endagskurs som ordnas av de lokala landsbygdsnäringsmyndigheterna, NTM-centralerna och intressegrupperna. Om du deltar i kursen behöver du inte avlägga nättentamen. 

Kan jag avlägga utbildningen efter 30.4.2018?

Du kan avlägga utbildningen också efter 30.4.2018. Det är ändå skäl att avlägga utbildningen i tid. Om du inte uppfyller utbildningskravet i tid minskas din ersättning för balanserad användning av näringsämnen.  

Jag överför min miljöförbindelse till en annan gård. Måste jag avlägga utbildningen?
Om du överför din förbindelse senast 30.4.2018, behöver du inte avlägga utbildningen. Den gård som tar emot förbindelsen måste uppfylla utbildningskravet senast 30.4.2019.

Om du överför din förbindelse efter 30.4.2018 måste du uppfylla utbildningskravet senast 30.4.2018.    

År 2016 var en gård en jordbrukssammanslutning med A och B som delaktiga. Det utbildningskrav som hör ihop med miljöersättningen fullgjorde gården år 2016. A börjar bruka gården i början av år 2017 och sammanslutningen upplöses. Ska jordbrukare A genomgå utbildningen?

A ska uppfylla utbildningskravet. Utbildningskravet är personligt. Om det var A som år 2016 genomgick utbildningen för sammanslutningens räkning behöver hen därför inte genomgå den på nytt.

Om generationsväxling görs på en gård före 30.4.2018 och avträdaren inte har avlagt tentamen, ska förvärvaren då ha genomgått utbildningen senast 30.4.2018? 

Förvärvaren/övertagaren ska uppfylla utbildningskravet senast 30.4.2019.

Om en generationsväxling görs på en gård efter 30.4.2018, ska avträdaren då genomgå utbildningen senast 30.4.2018? Ska också förvärvaren genomgå utbildningen?

Om en generationsväxling eller någon annan besittningsöverföring görs efter 30.4.2018, ska både avträdaren/överlåtaren och förvärvaren/övertagaren uppfylla utbildningskravet. Förvärvaren/övertagaren ska uppfylla utbildningskravet senast 30.4.2019.  

Fullgörandet av utbildningskravet handlar om ett personligt krav, och avsikten med utbildningen är att säkerställa att också förvärvaren/övertagaren har satt sig in i förbindelsevillkoren. 

Sidan har senast uppdaterats 27.4.2021