Nationellt stöd för biodling

Nationellt stöd för biodling betalas till biodlare enligt antalet bisamhällen.

En förutsättning för att stödet ska beviljas är att

  • du har registrerat dig som djurhållare i fråga om bin
  • du besitter minst 15 övervintrade bisamhällen under hela produktionsperioden (1.6–30.9.2018)
  • du sköter bisamhällena så att de under det år då stödet beviljas kan ge en normal skörd.

Stöd kan beviljas om du har fått beskattningsbar inkomst av biodlingen eller om du har haft anskaffningsutgifter för inledande av biodling.

Sök stödet hos NTM-centralen i Norra Savolax eller på Åland hos Statens ämbetsverk med blankett 204. Följande ansökningstid börjar i maj 2019.Närmare information om stödet för biodling ingår i de anvisningar för ansökan som finns i anslutning till blanketten.‚Äč