Stödet per djur för renhushållning

För dem som bedriver renhushållning betalas det nationellt djurspecifikt stöd.

Villkoren för beviljandet av stödet är:

  • I slutet av renskötselåret har medlemmarna av hushållet tillsammans minst 80 levande renar
  • Du håller bokföring över renhushållningens inkomster och utgifter.

Du kan ansöka om stöd för renhushållning elektroniskt i Viputjänsten. Ansökningen börjar 8.8.2022 och slutar den 1.9.2022 kl 23.59.

Om du inte har möjlighet att ansöka elektroniskt i Viputjänsten eller om den stödansökande är ett dödsbo, kan du ansöka om stöd för renhushållning med pappersblankett 227. Returnera blanketten till NTM-centralen i Lappland. En ansökan som skickats med posten anses mottagen i tid om den har poststämpel daterat 1.9.2022.

Sidan har senast uppdaterats 3.8.2022