Betalning av startstöd

Ingen separat ansökan om utbetalning av understödsdelen av startstödet behöver göras. Understödet betalas utan särskild ansökan i två lika stora poster den sista mars eller den sista oktober (betalningsdagen).

Den första understödsposten betalas efter att stödet beviljats på den första betalningsdagen för understödet efter etableringen av jordbruket. Om det är mindre än två månader från etableringen till den första betalningsdagen för understödet, betalas den första understödsposten den andra betalningsdagen för understödet efter etableringen. Den andra understödsposten betalas tidigast ett år från det att den första posten betalades. För att den andra understödsposten ska betalas ut krävs det att affärsplanen har genomförts på ett oklanderligt sätt. Om till exempel kravet på yrkesskicklighet inte hade uppfyllts när stödet beviljades, måste du i enlighet med villkoren i stödbeslutet ge NTM-centralen en utredning om att kravet på yrkesskicklighet är uppfyllt samt en utredning om genomförandet av de åtgärder som enligt affärsplanen ska genomföras. Utredningarna för betalning av den andra understödsposten ska ges in till NTM-centralen senast två månader före betalningsdagen.

Ansök om tillstånd att lyfta räntestödslån som beviljats som startstöd till unga jordbrukare på elektronisk väg i tjänsten Hyrrä. Tillstånd att lyfta lån kan sökas också med blankett 2330 hos den NTM-central som beviljat stödet. Läs noga igenom ansökan om tillstånd att lyfta räntestödslån och ge också in de bilagor som behövs. 

NTM-centralen granskar stödansökan och bilagorna till den samt eventuella övriga dokument som inverkar på fattandet av beslut. NTM-centralen avbryter utbetalningen av stöd och återkräver stödet, om stödvillkoren inte uppfylls. Stödet återkrävs t.ex. om du inte har uppfyllt utbildningskravet inom föreskriven tid.

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2018