Tvärvillkor

Följ tvärvillkoren om du har ansökt om EU:s helfinansierade (till exempel grundstöd) eller delfinansierade (till exempel miljöersättning) eller nationella (till exempel nordliga hektarstöd) jordbrukarstöd.

Syftet med tvärvillkoren är bland annat att

  • säkra en hög kvalitet på livsmedel som producerats med trygga produktionsmetoder
  • säkerställa att odlad åker sköts enligt god jordbrukarsed
  • säkerställa att de åkrar som tas ur produktion förblir i gott skick med tanke på odling och miljö
  • främja djurens välbefinnande. 

Tvärvillkoren består av krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt en uppsättning föreskrivna verksamhetskrav. De föreskrivna verksamhetskraven bygger på lagstiftning som redan från tidigare är bindande för jordbrukarna. 

Du kan få individuell rådgivning som gäller tvärvillkoren. Rådgivningen finansieras via programmet för utveckling av landsbygden och är nästan gratis för dig – du betalar bara mervärdesskattens andel.  Du kan få rådgivning om de föreskrivna verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, t.ex. grundvattenskydd, foder eller djurens välbefinnande. Läs mer om rådgivningen.

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2018