Gamla kartor över användningsområden för tall

Livsmedelsverket har publicerat kartor över användningsområden för tall. Dessa kartor har använts vid marknadsföring av frön och plantor sedan 18.4.2017. I frö- och planthandeln kan dock de gamla användningsområdena (Gamla för tall) användas till slutet av 2019.

Anvisning

  • Kartan öppnas i ett nytt fönster när du klickar på registerreferensens beteckning (den vänstra kolumnen).
  • Sorteringen av alla kolumner kan fås i stigande eller sjunkande ordningsföljd genom att man klickar på rubrikerna på rubrikraden. Den lilla pilen i kolumnen anger sorteringens riktning.
  • I högra kanten av sidan finns ett sökfält där det går att söka användningsområdeskarta med hjälp av fröplantagens registerreferens som finns på plantetiketten (t.ex. Sv124) eller fröplantagens namn.

Gamla användningsområden för tall

Sidan har senast uppdaterats 30.9.2019