Kottetikett

Kottpartierna ska förses med en kottetikett eller annat dokument som innehåller de uppgifter som anges i lagen om handel med skogsodlingsmaterial. Etiketten kan skrivas ut från MEVI-datasystemet, då du först har gjort en anmälan om fröinsamling och Livsmedelsverkets inspektör har godkänt den. Kottetiketten ska bifogas till varje kottsäck eller ‑container. Varje enskild säck eller container ska vara försedd med åtminstone fröinsamlingsanmälans beteckning. Med hjälp av beteckningarna kan kottpartierna entydigt identifieras.