Nya etikettmodeller

Den nya växtskyddsförordningen träder i kraft i december 2019. Här intill finns etikettmodeller enligt den nya lagen om växthälsa för kott-, frö- och plantpartier. Etikettmodellerna öppnas i ett nytt fönster då du klickar på texten.

Etiketter enligt den nya modellen ska användas på partier av skogsodlingsmaterial som packas efter år 2020. Ändringarna gäller växtpasset i övre delen av etiketterna. Växtpasset ska förses med EU-flaggan och följande växtpassmärkningar:

 A. Växtartens vetenskapliga namn                                                                                                                                 B. Landsbeteckning och registernummer för den som beviljat växtpasset                                                             C. Spårbarhetsbeteckning (stambrevets beteckning)                                                                                                     D. Ursprungslandets beteckning (EU-länder) eller ursprungslandets namn

Växtpass ska användas på alla plantor samt på frön/kottar av tall och douglasgran.

Kott-, frö- och plantetikettdelen enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial ändras inte. Angivelsen av användningsområde på etiketterna har korrigerats enligt nuvarande praxis. För andra trädslag än tall kan fröplantagefrönas användningsområde anges som värmesumma eller som en länk till Livsmedelsverkets webbplats där det finns kartor. På modelletiketten är länken angiven i lång form www.ruokavirasto.fi/sv/kartor-over-anvandningsomraden varvid den känns igen som en länk. Den kan också anges i kort form, ruokavirasto.fi/sv/kartor-over-anvandningsomraden.

Etikettmodellen för individutvalt är ett exempel på ett parti granfrön för vilket användningsområdet fortfarande definieras enligt värmesumman. För gran får användningsområdet fortfarande anges i form av värmesumman. Det får också anges som en länk till Livsmedelsverkets webbplats på samma sätt som för tall. För tall används inte mera värmesumman som grund för användningsområdet.