Plantetikett

Skogsodlingsmaterialets köpare ska ges de uppgifter som anges i stadgandena om handel med skogsodlingsmaterial. Uppgifterna ska finnas på plantförpackningarna eller i dokument som medföljer partiet. Plantpartier av så gott som alla trädslag ska ha växtpassmärkning. Växtpass- och plantetikettmärkningarna kan också sammanslås. På förpackningen ska det dessutom anges om plantorna har behandlats med bekämpningsmedel.