Växtpass

Så gott som alla producenter av skogsträdsplantor och fröklängare är skyldiga att ha växtpass. De måste höra till växtskyddsregistret. De aktörer som hör till registret för leverantörer av skogsodlingsmaterial hör automatiskt också till växtskyddsregistret. Växtskyddsregisternumret är detsamma som registernumret för leverantör av skogsodlingsmaterial.

Med undantag av björkplantor ska plantor av de övriga viktigaste skogsträden och tallfrön förses med växtpassmärkning enligt bestämmelserna, då de marknadsförs till andra aktörer eller skogsägare.

Kraven på växtpass kontrolleras i samband med kontrollen av verksamhetsstället. Enligt kraven måste plantskolans och kott- eller frölagrets skötare vara medveten om när växtpass måste användas i marknadsföringen av skogsodlingsmaterial (se vidstående tabell). Aktören måste också kunna utreda var partierna av skogsodlingsmaterial finns. På små ställen räcker en muntlig beskrivning, men på större ställen krävs en karta eller ett schema. Växtpasset för skogsodlingsmaterial som tagits emot från andra aktörer måste sparas i minst ett år. Dessutom måste aktören ge akt på eventuell förekomst av växtskadegörare.

Växter som kräver växtpass på EU:s inre marknad

Växtens namn

Växtpass

 

Vetenskapligt

Svenskt

Yrkesmässig

odling

Parti-

försäljning

Obs.

Abies

Ädelgranar

A,P,T

   

Larix

Lärkträd

A,P,T

   

Picea

Granar

A,P,T

   

Pinus

Tallar

A,P,T,S

   

Populus

Aspar,

popplar

A,P,T

   

Pseudotsuga

Douglasgranar

A,P,T,S

   

Quercus

Ekar

A, P,T

   

Sorbus

Rönnar

A, SP,T

A,L,T

ZP/A, E, F, FI,

IRL, I, P, UK

Tsuga

Hemlock

A, P,T

   

A = container- och täckrotsplantor L= snittblommor och ‑kvistar

P =sticklingar S = frön  SP = pollen  T = plantor