Utsäde

Utsädet är en viktig produktionsinsats för alla odlare. Utsäde av god kvalitet lägger grunden för en framgångsrik växtproduktion. Den årliga produktionsarealen av certifikatutsäde på ca 36 000 ha garanterar att odlarna har tillgång till utsäde av sorter som lämpar sig för finländska växtförhållanden. Utsädeslagstiftningen främjar en kvalitativ växtproduktion och tryggar utsädesproduktionen.

Med certifierat utsäde lyckas du!
Se också en video på Youtube (på finska):  https://youtu.be/1FDBu8EuObg

Certifierat utsäde:

 • sortrent
 • flyghavrefritt
 • hög grobarhet
 • inga skadliga utsädesfrön
 • inga skadliga växtsjukdomar

Allt utsäde som finns till försäljning och marknadsförs för såningsändamål ska vara certifierat. Detta gäller även försäljning via internet. Med certifiering avses officiell granskning och godkännande av Livsmedelsverket. Sorten ska vara upptagen i sortlistan. För certifiering och marknadsföring av utsäde krävs följande åtgärder: 

 • Avtal mellan utsädesodlaren och sortägaren
 • Livsmedelsverket konstaterar grundutsädets duglighet
 • En officiell odlingsgranskning görs i utsädesodlingen
 • Livsmedelsverket kontrollerar grundutsädets sortäkthet på försöksfält
 • Utsädespartiet behandlas och iordningställs i ett utsädespackeri
 • Utsädepartiet förpackas i ett packeri som har godkänts av Livsmedelsverket
 • Livsmedelsverkets officiella laboratorieundersökningar (renhet, övriga arter, grobarhet, växtsjukdomar, fukthalt)
 • Livsmedelsverket godkänner partierna för marknadsföring
 • Garantibevisen trycks och fästs på försäljningsförpackningarna.

De granskningar och undersökningar som utförs av Livsmedelsverket är avgiftsbelagda. Livsmedelsverket övervakar det utsäde som finns på marknaden genom sin marknadstillsyn över utsädeshandeln.

Sidan har senast uppdaterats 31.3.2019