Asiatiska långhorningar söks med kikare och genom klättring i Vanda

11. oktober 2019

Asiatiska långhorningar (Anoplophora glabripennis), som är skadegörare på lövträd, hittades i Kungsbacka i Vanda 2015. Då förstörde Livsmedelssäkerhetsverket (nuvarande Livsmedelsverket) lövträd på området. Sedan dess har inga nya långhorningar hittats, men kontrollen måste fortsätta till 31.12.2020, eftersom larverna gömmer sig inne i stammen. Livsmedelsverket granskar lövträden i Kungsbacka och Östra Haxböle noggrant i mitten av oktober. 

I praktiken har det visat sig vara en bra metod att studera trädstammarna med kikare. Då inspektören misstänker sig ha hittat spår av den asiatiska långhorningens äggläggning eller hål där långhorningen kommit ut krävs en noggrannare undersökning. Då klättrar inspektören upp i trädet, eftersom spåren ofta finns i övre delen av stammen. Klättringen sköts av växtinspektörer och arborister som är särskilt specialiserade på klättring. En dofthund som har lärt sig att känna doft av asiatiska långhorningar hjälper till vid behov.

”Då man klättrar upp i ett träd kan man se till och med pyttesmå äggläggningshål som det är omöjligt att upptäcka från marken”, konstaterar inspektör Marko Pirinen vid Livsmedelsverket.

Det lönar sig att söka med kikare efter att lövträden har fällt sina löv, för då har man bättre sikt. "Det är inte lätt att bonga utgångshål på en centimeter på trädstammen med kikare, men ögat blir tränat”, säger inspektör Terhi Andström vid Livsmedelsverket.

Den intensifierade granskningen hösten 2019 är den fjärde – och näst sista – tillsynskartläggningen.

För att bekämpa asiatiska långhorningar på det avgränsade området finns det särskilda bestämmelser, exempelvis angående hantering av fällda lövträd och årlig slyröjning. Livsmedelsverket påminner om att lövträdsvirke inte fritt får transporteras bort från det avgränsade området, utan virket måste föras till en särskild mottagningsplats för behandling. De här begränsningarna kan upphävas 31.12.2020, om inga nya långhorningar hittas. 

”Livsmedelsverket önskar att invånarna fortsättningsvis ska anmäla observationer av misstänkta lövträd, där det exempelvis syns hål efter vuxna långhorningar", säger överinspektör Liisa Vihervuori vid Livsmedelsverket.

Läs mera

Mera information och anmälning av observationer