Åter aktuellt att göra observationer med tanke på asiatiska långhorningen

22. juni 2021

Asiatiska långhorningen är en asiatisk skalbagge som ödelägger lövträd och som i den internationella handeln sprider sig via emballage av trä. År 2015 påträffades skalbaggen i området Kungsbacka och Östra Haxböle i Vanda. Eftersom långhorningen är en karantänskadegörare, beslöt Livsmedelsverket om åtgärder för att utrota den.

Även om förekomsten i Vanda kunde utrotas, är risken att långhorningen sprider sig inte över. Långhorningar förekommer ännu i träemballage trots behandlings- och märkningskrav. Nu är det åter rätt tid att iaktta omgivningen med tanke på långhorningens utgångshål och vuxna långhorningar. Asiatiska långhorningen kan påträffas till exempel i lastpallar av trä eller i levande lövträd.

Asiatiska långhorningen är en cirka 2,5 – 3,5 cm lång, glänsande svartvit skalbagge med känselspröt som är längre än kroppen. Långhorningens utgångshål är runda och har en diameter på 1 cm. Se bilder på kännetecknen på Livsmedelsverkets webbplats.

Restriktionerna som fynden orsakat har upphört i Vanda

Restriktionerna som långhorningsfynden orsakat upphörde 31.12.2020 i områdena Kungsbacka och Östra Haxböle i Vanda. Inom det avgränsade området får åter planteras lövträd och förflyttas trävirke till områden utanför. Området för mottagning av trävirke och kvistar och ris som Livsmedelsverket upprätthållit är inte längre i användning.