Åter aktuellt att göra observationer med tanke på asiatiska långhorningen

21. juni 2022

Asiatiska långhorningen är en asiatisk skalbagge som ödelägger lövträd och som i den internationella handeln sprider sig via emballage av trä. År 2015 påträffades skalbaggen i området Kungsbacka och Östra Haxböle i Vanda. Eftersom långhorningen är en karantänskadegörare, beslöt Livsmedelsverket om åtgärder för att utrota den.

Nu är det åter rätt tid att iaktta omgivningen med tanke på långhorningens utgångshål och vuxna långhorningar. Asiatiska långhorningen kan påträffas till exempel i lastpallar av trä eller i levande lövträd.

Asiatiska långhorningen är en cirka 2,5 – 3,5 cm lång, glänsande svartvit skalbagge med känselspröt som är längre än kroppen. Långhorningens utgångshål är runda och har en diameter på 1 cm. Se bilder på kännetecknen på Livsmedelsverkets webbplats.

Restriktionerna som fynden orsakat har upphört i Vanda

Restriktionerna som långhorningsfynden orsakat upphörde 31.12.2020 i områdena Kungsbacka och Östra Haxböle i Vanda. Inom det avgränsade området får åter planteras lövträd och förflyttas trävirke till områden utanför. Området för mottagning av trävirke och kvistar och ris som Livsmedelsverket upprätthållit är inte längre i användning.