Beakta reviderade lagstiftningen om växthälsa i plantbutiken

8. maj 2019

Lagstiftningen om växthälsa revideras avsevärt 14.12.2019, då EU:s förordning om växthälsa (2016/2031) börjar tillämpas. De största förändringarna som berör plantbutiker anknyter till användningen av växtpass, eftersom växtpass börjar användas för alla växtarter och också för kruk- och utplanteringsväxter. Med tanke på plantbutikerna är den viktigaste förändringen att värdväxter för päronpest måste ha växtpass också inom detaljhandeln. Det här innebär att varje värdväxt för päronpest som säljs i detaljhandeln har ett eget växtpass. Butikerna måste välja om värdväxterna för päronpest beställs med färdiga växtspecifika växtpass eller om butikerna använder egna växtpass. Användningen av egna växtpass för med sig många nya förpliktelser för butiken.

Läs mera om förnyad lagstiftning

Meddelandet för plantbutiken 7.5.2019