Beställ inte frön i blindo från en nätbutik

7. juli 2020

Det är lätt som en plätt, kanske du tänker, då du bläddrar i webbsidor på jakt efter frön till exotiska växter. Om du inte sätter dig in i kraven på webbhandel med frön kan införseln medföra tråkiga överraskningar och du får kanske aldrig möjlighet att så fröna i jorden. Importkraven är inte till för att ställa till förtret för hobbyodlarna, utan avsikten är att förhindra spridning av växtskadegörare och invasiva främmande arter till den finländska naturen.

Innan du börjar beställa något är det bra att du känner till några saker om importkraven för frön. Sedan kan du fundera på en eventuell beställning från en ny synvinkel. Importkraven varierar beroende på om du beställer frön från EU-länder eller länder utanför EU. De strängare kraven gäller frön som beställs från länder utanför EU.

Frön av växter i listan över invasiva främmande arter får inte importeras

Innan du beställer ska du kontrollera om fröna du tänker beställa ingår i listan över invasiva arter. Beställ inte frön av växter i den här listan, för det är förbjudet att importera dem. På så sätt bidrar du till bekämpningen av invasiva arter. I övrigt kan du tryggt beställa frön från EU-länder.

Från länder utanför EU: sundhetscertifikat och importkontrollavgift

Om du bestämmer dig för att beställa frön från något land utanför EU, ska du vara medveten om att alla frön kräver sundhetscertifikat vid import från länder utanför EU. Med det här certifikatet visar avsändarlandets myndighet för de finländska myndigheterna att fröna inte innehåller några växtskadegörare. Dessutom måste de importerade arterna och sorterna finnas i EU:s sortlista. Om du misstänker att så inte är fallet, ska du kontrollera det i EU:s sortlista (EU Plant variety database), som finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Import av frön från utlandet är dessutom alltid förknippat med avgifter. För vissa frön görs en importinspektion innan de godkänns för införsel. Då kan avgifterna bli överraskande stora i förhållande till frönas värde.

Studera de detaljerade importkraven för frön på Livsmedelsverkets webbplats. På så sätt kan du bidra till att växterna och naturen förblir friska och att mångfalden bevaras, och att du får möjlighet att så de beställda fröna i din trädgård.

Läs mera

Mera information

kasvinterveys@ruokavirasto.fi
kylvosiementuonti@ruokavirasto.fi