Coloradoskalbaggar i Egentliga Tavastland

19. juli 2021

Sommarens första coloradoskalbaggar har påträffats i Tulois i Tavastehus. Potatisodlare och personer med odlingslotter bör nu kontrollera sina potatisplantor med tanke på coloradoskalbaggar. Misstankar ska anmälas till Livsmedelsverket.

På söndagen fick Livsmedelsverket ett bildmeddelande från en potatisodlare om coloradoskalbaggars larver. På måndagen bekräftades misstanken och bekämpningen inleddes.

Förekomsten av coloradoskalbaggar är den första sedan sommaren 2016. Coloradoskalbaggar kan ha spridits med luftströmmar både från söder och öster, där de förekommer allmänt. Enstaka coloradoskalbaggar har påträffats då och då i olika växtprodukter och också i andra produkter eller i transportmedel som härstammar från områden där coloradoskalbaggen förekommer i Centraleuropa, Baltikum eller Ryssland.

”Coloradoskalbaggarna i Tulois finns på ett jordbruk som drivs yrkesmässigt. Potatisodlare och personer med odlingslotter bör nu kontrollera sina potatisplantor med tanke på coloradoskalbaggar. Ju tidigare fyndigheten konstateras, desto lättare blir det att bekämpa den. Om skalbaggen kan etablera sig i vårt område är det svårt att göra sig av med den. Bekämpning på egen hand ska man dock inte inleda, eftersom den försvårar framgångsrika bekämpningsåtgärder”, säger överinspektör Atro Virtanen från enheten för växthälsa vid Livsmedelsverket.

Anmäl observationer till journumret

Livsmedelsverket uppmanar alla som misstänker förekomst av koloradoskalbaggar att ringa till journumret 040 801 4407 (säkrast måndag till fredag kl. 10 - 16). Under samtalet ger Livsmedelsverket anvisningar om vad man ska göra. Misstankar kan också anmälas per e-post till adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Per e-post kan du också sända ett foto av en misstänkt skalbagge.

För inspektionerna och bekämpningen svarar Livsmedelsverkets och Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar möjligheterna att lyckas med bekämpningsåtgärderna.

Skalbaggen känns igen på de svarta längsgående ränderna

Vid den här tiden kan man hitta både fullvuxna koloradoskalbaggar och deras larver på potatisblasten. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar.

De nykläckta larverna är cirka 1-2 millimeter långa och ganska mörka. Larverna utvecklas snabbt och den välvda ryggen blir snart orangeröd. Huvudet är svart och nedtill på vardera sidan har larven två rader med svarta prickar. En fullvuxen larv är drygt en centimeter lång.

De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. I beståndet bildar den avätna potatisblasten härdar som lätt kan urskiljas.

Mera information om och bilder av koloradoskalbaggen samt anvisningar vad man ska göra vid misstanke om förekomst av skalbaggar: Koloradoskalbagge

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 0295 205 187